Jquery - Draggable funksiyasini qaytarish uchun = rost -dan qaytarish = bekor qilish mumkin

Dastlab "yaroqsiz" deb belgilansa, draggables qiymatini "true" ga qaytarish mumkinmi? Droppablening tushib qolish voqeasida draggable-ni qaytarishga harakat qilaman, ammo qaytarilmaydi.

var dragOpts = {
        /* appendTo: "body", */
        zIndex: 1000,
        cursor: "move",
        revert: "invalid",
        opacity: 0.45,
        helper: myHelper,
};

$(".appointment").draggable(dragOpts);

  function myHelper(event, ui) {

  var height = $(this).children().not('.travel-element').css("height");
  var cloneClass = $(this).children().not('.travel-element').attr("class");

   return $("<div id='helper' class='" + cloneClass + "' style='height:" + height      + "'>Moving</div>");
  }drop: function (e, ui) {
    $(".appointment").draggable({revert:true});

}
0

1 javoblar

Use .draggable('option', 'revert', true)

Fyi, bu har qanday jQuery UI vidjetining variantlarini o'zgartirishning odatiy usuli va hujjatlarda ham bayon etilgan.

1
qo'shib qo'ydi