NSPersistentDocument ilovasining vakili

Men yangi Core Data Document ilovasini yaratdim va taqdim etilgan shablonda (faqat NSPersistentDocument subclass va modeli bor), men yopishmoqchi bo'laman

- (BOOL)applicationShouldTerminateAfterLastWindowClosed:(NSApplication *)theApplication
    return YES;
}

qaerda ... qaerga qo'yaman?

0

1 javoblar

Xcode hujjatiga asoslangan ilova shabloni AppDelegate sinfni sukut bo'yicha o'z ichiga olmaydi. Buni qo'lda (NSObject subclassing) yaratishingiz kerak, uni MainMenu.xib-ga qo'shishingiz va ilovani "delegate" chiqishidan yangi AppDelegate obyektingizga ko'chirishingiz kerak.

4
qo'shib qo'ydi