Cocos2d-dagi CCLabelTTF fon rangi qanday o'rnatiladi?

Hozirda men Game uchun Cocos2d FrameWork foydalanayapman. CCLabelTTF da fon rangini o'zgartirish kerak. Shriftning rangini belgilashni bilaman, kimdir menga CCLabelTTF obyektining orqa fonini qanday o'zgartirish kerakligini aytib bering.

CCLabelTTF *nameLabel=[CCLabelTTF labelWithString:[NSString stringWithFormat:@"%@",[plyName objectAtIndex:i]] fontName:@"Arial" fontSize:20];
    nameLabel.position=ccp(100,y1);
    nameLabel.color=ccc3(245, 222, 179);
    [self addChild:nameLabel];

Bu Label qo'shadigan namunaviy kodim. Har qanday fikr bormi?

5
Hmm, siz CCColorLayer yaratishingiz yoki shunchaki sprite-ni yaratishingiz va CCLableTTF
qo'shib qo'ydi muallif gixdev, manba

1 javoblar

CCLabelTTF ning fon rangini o'zgartira olmaysiz.

Siz nima qila olasiz, yorliq orqasida bitta rangli CCSpriteni ko'rsatish yoki CCLayerColor yorlig'i bir xil kengligi va balandligi bilan fonda.

19
qo'shib qo'ydi
CCLabelTTF sinf androidda mavjud emasmi?
qo'shib qo'ydi muallif Dhrupal, manba