R bo'yicha TSA kutubxonasi, periodogram usuli

Rdagi "TSA" to'plamidan periodogram usuli ishlatilganda qaysi usul qo'llaniladi? Welch yoki Bartlettmi?

1

Javob yo'q

0