Pageno va maxrowni o'zida saqlab turiladigan usuli yordamida datapager boshqaruviga dinamik ravishda sozlash

Menda ListView bor va men DataPager.i bilan disk xotirasida Data.Stored protsedurasini qaytarish uchun o'zida saqlab yuradigan amaliyot yordamida foydalanib, paramaterdan tashqari qatorlarni qaytaradi.

Mening saqlangan amaliyotim

crate procedure [dbo].[Sp_ProductList]
@Id int,
@Country int,
@state int,
@City int,
@Group int,
@pageno int,
@pageCount int out
as begin
--custom search
end

Ro'yxat versiya ko'rinishida

 
  
<div id="productContent" class="center_Productcontent">
        <div runat="server" id="ItemPlaceholder">
      </div>
  <div class="Pager">
    
       
       
       
       
    
   
      </div>


    
  

My problem is how can i set paging in datapager.based on the paged data from the stored procedure.

1

1 javoblar

Siz datapager boshqaruvidagi ..... kabi .....

  
          
            
          
        
       <td colspan="4" class="number_of_record">
         
          
              
                
                   Records:
                      <%# Container.StartRowIndex >= 0 ? 
                      (Container.StartRowIndex + 1) : 0 %> -
                      <%# (Container.StartRowIndex + 
          Container.PageSize) 
                      > Container.TotalRowCount ? 
          Container.TotalRowCount : 
                      (Container.StartRowIndex + 
          Container.PageSize)%> of
                      <%# Container.TotalRowCount %>
                        
                      
                    
                  
                
              </td>
            </td>
          </tr>
        </table>
      

would you pls go through this link For more Info

Umid qilamanki, bu sizga yordam beradi ...

0
qo'shib qo'ydi